Get Adobe Flash player

Vizitka družbe

2 Logo FerDom1

  FerDom d.o.o.

  LJUBLJANA

  Dolenjska cesta 242

  Dosegljivi:

  - mobilni: 031 330 091

  - E-pošta: info@ferdom.si 

  Uradne ure:

  torek in četrtek

  od 10.00 do 12.00 ure

  Izven uradnih ur ali popoldan po predhodnem dogovoru.

 

  VELENJE

  Dosegljivi:

  - mobilni: 031 652 103

  - E-pošta: mk.velenje@gmail.com

 

  NOVA GORICA

  Dosegljivi:

  - mobilni: 070 396 255

  - E-pošta: gregorlozej@gmail.com

Evidenca trga nepremičnin

Obveznost poročanja o kupoprodajnih in najemnih pravnih poslih v evidenco trga nepremičnin po 1. juliju 2013.

Evidenca trga nepremičnin, prilagojena za vzpostavitev podatkov o kupoprodajnih pravnih poslih z nepremičninami in najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, se začne uporabljati 1. julija 2013. (Uradni list RS, št. 51/2013 )

O kupoprodajnih pravnih poslih z nepremičninami morajo pošiljati podatke:
•    Davčna uprava Republike Slovenije iz evidence napovedi za odmero davka na promet  nepremičnin,
•    prodajalci iz pogodb za kupoprodajne pravne posle z nepremičninami za katere je bil obračunan davek na dodano vrednost, oziroma lizingodajalci iz pogodb o finančnem lizingu nepremičnin za katere je bil obračunan davek na dodano vrednost.

O najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb morajo pošiljati podatke:
•    najemodajalci, ki so lastniki stavb ali delov stavb, ki jih dajejo v najem (fizične osebe in pravne osebe zasebnega ali javnega prava),
•    najemodajalci, ki so upravljavci stavb ali delov stavb v lasti Republike Slovenije,
•    upravniki večstanovanjskih ali poslovnih stavb za dele stavb v solastnini lastnikov delov stavb v večstanovanjski ali poslovni stavbi.

Več  o tem,…