Get Adobe Flash player

Vizitka družbe

2 Logo FerDom1

  FerDom d.o.o.

  LJUBLJANA

  Dolenjska cesta 242

  Dosegljivi:

  - mobilni: 031 330 091

  - E-pošta: info@ferdom.si 

  Uradne ure:

  torek in četrtek

  od 10.00 do 12.00 ure

  Izven uradnih ur ali popoldan po predhodnem dogovoru.

 

  VELENJE

  Dosegljivi:

  - mobilni: 031 652 103

  - E-pošta: mk.velenje@gmail.com

 

  NOVA GORICA

  Dosegljivi:

  - mobilni: 070 396 255

  - E-pošta: gregorlozej@gmail.com

Priprava sporazuma, odčitavanje, delitev in obračun stroškov

Posebna ponudba, ki vam jo lahko na vašo zahtevo, ki nam jo posredujete na email Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , pripravimo, se nanaša na pripravo in izvedbo sprejema sporazuma, odčitavanje delilnikov, delitev porabljene energije, obračun stroškov za toploto in letno poročilo o porabi in stroških za toploto posameznih delov stavb in cenika za opravljanje storitve.

Sporazum praviloma vsebuje parametre, ki so podlaga za delitev in obračun stroškov, potek odčitavanja delilnikov, delitev in obračun stroškov, ceno in plačilo storitev kakor tudi obveznosti udeležencev v sporazumu, ki so poleg lastnikov tudi izvajalec odčitavanja, delitve in obračuna stroškov (osnovni parametri sporazuma se sprejmejo na zboru etažnih lastnikov z več kot 50 % solastniškim deležem).

Prilogi sporazuma sta dve in sicer:

-priloga 1 vsebuje: zaporedno številko stanovanja, ogrevana površina posamezne enote, delež ogrevane površine posamezne enote glede na vse ogrevane enote in toplotna karakteristika posamezne enote (TKS),

-priloga 2 vsebuje: zaporedno številko stanovanja, ime in priimek lastnika, solastniški delež, za ali proti sporazumu, datum podpisa in prostor za podpis lastnika

Delilnike, ki se namestijo na grelna telesa, vgrajujejo proizvajalci ali dobavitelji delilnikov v skladu z navodili proizvajalca za vgradnjo delilnikov, nastavitev kazanja delilnikov glede na vrsto in velikost grelnega telesa ter odčitavanje delilnikov.

V sodelovanju z operativnim upravnikom izvajalec vgradnje izvede odčitek začetnega ali t.i. nultega stanja delilnikov. Podatki se vnesejo kot začetno stanje delilnikov v programsko opremo za delitev porabe toplotne energije in obračun stroškov porabljene toplotne energije.

Odčitavanje porabe po delilnikih izvajamo glede na določbe sporazuma en krat mesečno ali enkrat letno, če lastniki tako določijo v sporazumu. Odčitavanje lahko izvajamo samo, če imajo lastniki vgrajene delilnike, ki so kompatibilni z našo programsko opremo oziroma napravami za odčitavanje. Prednost našega odčitavanja je poleg pravočasnega pridobivanja podatkov tudi ugotavljanje nedelovanja posameznih merilnikov in ukrepanje v zvezi popravil oziroma zamenjav.

Na podlagi odčitkov in na podlagi postopkov, ki jih določa pravilnik o delitvi stroškov, izdelamo razdelilnik porabe v katerem so podani deleži porabe posameznih enot za toploto za ogrevanje in pripravo tople vode glede na skupno odjemno mesto. Razdelilnik je podlaga za obračun stroškov za toploto.

Da bi korektno pripravili razdelilnik porabe potrebujemo naslednje podatke:

delitev porabljene toplote za ogrevanje (OGR)
-odčitki z delilnikov (razlika med novim in starim stanjem) posameznih enot,
-deleži ogrevanih površin posameznih enot (iz sporazuma),
-korekturni faktorji za izenačitev vpliva lege posameznih enot (iz sporazuma),
-delež stroškov za toploto za ogrevanje, ki se razdeli na enote po porabniških deležih (iz sporazuma).

Delitev porabljene toplote za pripravo tople vode (TV)
-odčitki z delilnikov (razlika med novim in starim stanjem) posameznih enot,
-deleži ogrevanih površin posameznih enot (iz sporazuma),
-število uporabnikov posameznih enot
-delež stroškov za toploto za pripravo tople vode, ki se razdeli na enote po porabniških deležih (iz sporazuma).

Delitev porabljene hladne vode (HV)
-odčitki z delilnikov HV (razlika med novim in starim stanjem) posameznih enot,
-odčitki z delilnikov TV (razlika med novim in starim stanjem posameznih enot,) če se uporablja HV tudi za pripravo TV
-število uporabnikov posameznih enot
-odčitek z glavnega odjemnega mesta za hladno vodo (razlika med novim in starim stanjem)

Na podlagi razdelilnika porabe izvedemo obračun stroškov in te stroške prikažemo lastnikom na rednih mesečnih razdelilnikih stroškov posameznega stanovanja ali enkrat letno s poračunom vplačane akontacije, če se lastniki v sporazumu tako odločijo. Lastnikom predlagamo, da preden preidejo na letni obračun stroškov za toploto najmanj dve ogrevalni sezoni izvajajo mesečni obračun.

Da bi korektno pripravili obračun stroškov potrebujemo naslednje podatke:
-razdelilnik porabe
-fakture dobaviteljev iz katerih so razvidni naslednji podatki:
    -odčitek z glavnega odjemnega mesta ter razlika med novim in starim stanjem
    -znesek na posamezno mersko enoto in skupni znesek porabljenih merskih enot
    -prispevki in dajatve

Lastnik oziroma uporabnik posamezne enote prejme od upravnika letno poročilo o porabi in stroških za toploto. Lastniki v sporazumu določijo obdobje, za katerega se izdela poročilo. Iz poročila je vidna letna poraba in stroški za toploto tako za celotno stavbo kot za posamezno enoto, posebej za ogrevanje in pripravo tople vode. Prikazani so tudi deleži posamezne enote glede ogrevane površine, števila uporabnikov ter porabe in stroškov za ogrevanje in pripravo tople vode. Poročilo vsebuje tudi kazalnike, ki uporabniku enote povedo, kako učinkovito je ravnal z energijo pri ogrevanju in porabi tople vode.

Primeri dobrih praks:

- Maribor

- Ljubljana

- Kranj

- Trbovlje