Get Adobe Flash player

Vizitka družbe

2 Logo FerDom1

  FerDom d.o.o.

  LJUBLJANA

  Dolenjska cesta 242

  Dosegljivi:

  - mobilni: 031 330 091

  - E-pošta: info@ferdom.si 

  Uradne ure:

  torek in četrtek

  od 10.00 do 12.00 ure

  Izven uradnih ur ali popoldan po predhodnem dogovoru.

 

  VELENJE

  Dosegljivi:

  - mobilni: 031 652 103

  - E-pošta: mk.velenje@gmail.com

 

  NOVA GORICA

  Dosegljivi:

  - mobilni: 070 396 255

  - E-pošta: gregorlozej@gmail.com

Lastniki morajo skleniti sporazum o delitvi stroškov

Težave so predvsem tam, kjer o korekcijskih faktorjih namesto strokovnjakov odločajo stanovalci ali neizkušeni izvajalci delitve.

Preden sme izvajalec delitve stroške za porabljeno toploto obračunavati po novem načinu na podlagi delilnikov, morajo etažni lastniki skleniti sporazum o delitvi stroškov toplote. V njem z večino (glede na lastniški delež v stavbi) določijo, kolikšen del stroškov v zakonsko predpisanem razponu med 20 in 40 odstotki bodo za ogrevanje še naprej plačevali po kvadraturi stanovanja. V ta fiksni del stroškov je namreč vključeno ogrevanje skupnih prostorov, delno pa je vanj zajeto tudi prehajanje temperature skozi stene med stanovanji.

Preostanek stroškov za ogrevanje se obračunava po deležih porabljene toplote, ki jih zabeležijo kalorimetri oziroma elektronski delilniki stroškov. A ker je treba izpostavljena stanovanja na slabši legi (sever, dno, vogal ali vrh bloka) zaradi toplotnih izgub skozi zunanje stene za enako temperaturo nekoliko bolj ogrevati od drugih, hkrati pa nekatera druga stanovanja ogreva zimsko sonce oziroma sosednja stanovanja, se morajo stanovalci v sporazumu dogovoriti tudi o korekcijskih faktorjih. Z njimi določijo, koliko odstotkov manj ali več od zabeleženih deležev na delilnikih bo za ogrevanje plačevalo posamezno stanovanje.

Ti faktorji se lahko določajo glede na izkušnje v primerljivih objektih, na podlagi projektne dokumentacije stavbe, v katero je zajet izračun toplotnih izgub, ali pa čisto svež izračun toplotnih izgub izdela katero od za to usposobljenih projektantskih podjetij. Zadnja možnost je najdražja, vendar pa je med vsemi izbirami najbolj natančna oziroma računsko dokazljiva, pravi Matjaž Malovrh.

V sporazumu etažni lastniki določijo tudi obračunsko obdobje, Malovrh pa svetuje, da vsaj na začetku izberejo mesečno obračunavanje stroškov, saj lahko tako hitreje ugotavljajo napake in nepravilnosti izračunov.

Na vsako spremembo dogovorjenih parametrov mora pristati večina etažnih lastnikov, spremembe pa morajo biti zapisane v aneksu k sporazumu, da jih izvajalec delitve sme upoštevati. Če se lastniki ne dogovorijo o sporazumu, jih lahko oglobi energetski inšpektor, saj stroškov ogrevanja ne obračunavajo po veljavni zakonodaji.

Več na tem linku.