Get Adobe Flash player

Vizitka družbe

2 Logo FerDom1

  FerDom d.o.o.

  LJUBLJANA

  Dolenjska cesta 242

  Dosegljivi:

  - mobilni: 031 330 091

  - E-pošta: info@ferdom.si 

  Uradne ure:

  torek in četrtek

  od 10.00 do 12.00 ure

  Izven uradnih ur ali popoldan po predhodnem dogovoru.

 

  VELENJE

  Dosegljivi:

  - mobilni: 031 652 103

  - E-pošta: mk.velenje@gmail.com

 

  NOVA GORICA

  Dosegljivi:

  - mobilni: 070 396 255

  - E-pošta: gregorlozej@gmail.com

Politika kakovosti

•Politika kakovosti je ena od temeljnih strateških usmeritev družbe FerDom d.o.o. s katero bomo uresničili poslanstvo in cilje družbe, ki se med drugimi dejavnostmi ukvarja tudi z upravljanjem nepremičnin.

•Kakovost zagotavljamo tako, da izpolnjujemo vse zahteve, potrebe in pričakovanja naših odjemalcev in si prizadevamo, da njihova pričakovanja v veliki meri presegamo.

•Družba pozna in razume zahteve zakonodaje in regulative, ki veljajo za njene proces in aktivnosti in jih uspešno vključuje v delovanje sistema vodenja kakovosti.

•V družbi obvladujemo vse procese s tem, da jih nadzorujemo in merimo, izvajamo korektivne in preventivne ukrepe in nenehno izboljšujemo učinkovitost in uspešnost sistema vodenja kakovosti pri čemer s svojimi predlogi sodelujejo vsi zaposleni.

•Z lastniki in najemniki  stanovanj tesno sodelujemo in s skupnim načrtovanjem razvoja naših storitev in poslovnih procesov gradimo tesno vez, ki presega kupoprodajni odnos in ga spreminja v partnerstvo.

•Zavedamo se kako pomembni so naši odjemalci za uspešnost in rast družbe. Zato dajemo poseben poudarek hitremu reševanju njihovih problemov, transparentnemu in gospodarnemu ravnanju z njihovimi sredstvi, sprejemljivim cenam naših storitev, vljudnosti in korektnosti v odnosih in  urejenosti dokumentacije.

•Vzpostavili smo vzajemno koristne odnose z dobavitelji, ki imajo ključen vpliv na kakovost naših storitev in posredno na izpolnjevanje potreb naših odjemalcev. Neprestano preverjamo njihovo konkurenčnosti in poslovno primernost.

•V družbi gradimo dobre odnose z zaposlenimi.

•V družbi gradimo okolje, ki podpira učinkovito in uspešno delo, gradimo na znanju, neprestano ugotavljamo potrebe po znanju, veščinah in spretnostih zaposlenih in z raznimi oblikami usposabljanja dopolnjujemo ugotovljene pomanjkljivosti v usposobljenosti.

•Družba dokazuje pozitiven odnos do okolja s sprejemanjem ukrepov, ki so v prid ohranjanju okolja.

Politika izhaja iz razumevanja potreb, pričakovanj in zahtev naših komitentov in je usmerjena v dolgoročno koristne odnose za obe strani. Direktor zagotavlja, da so s politiko kakovosti stalno seznanjeni vsi zaposleni, da jo razumejo, izvajajo in vzdržujejo na vseh nivojih družbe.